Tham khảo bảng lương mới nhất của giảng viên cao đẳng sư phạm: Cao nhất đến 11.92 triệu đồng/ tháng

0
430

Đầu tháng 10 Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Ảnh: Internet

Giảng viên cao đẳng sư phạm chia làm 3 chức danh

Theo thông tư, giảng viên giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm sẽ chia làm ba chức danh cụ thể, gồm:

– Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) – Mã số: V.07.08.20

– Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21

– Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22

Ảnh: Internet

Tiêu chuẩn để phân loại chức danh nghề nghiệp dựa vào: nhiệm vụ giảng dạy; trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức theo quy định của pháp luật và không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bảng lương của giảng viên cao đẳng sư phạm theo từng chức danh

Lưu ý: đơn vị tính triệu đồng/ tháng

Ảnh: Internet

Tổ chức thực hiện và hiệu lực của thông tư

Theo Chương IV. Tổ chức thực hiện của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT nêu rõ.

Điều 10. Điều khoản áp dụng

– Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

– Viên chức đã tham dự bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) hoặc giảng viên chính (hạng II) trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được sử dụng thay thế tương ứng đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) hoặc giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II).

Ảnh: Internet

Điều 11. Tổ chức thực hiện

– Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, xếp lương và quản lý viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập. Các trường cao đẳng sư phạm ngoài công lập có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giảng viên tại cơ sở.

– Thủ trưởng các trường cao đẳng sư phạm trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của đơn vị; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

– Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2020.

– Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các trường cao đẳng sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

– Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.

Ảnh: Internet

Giảng viên cao đẳng sư phạm nên dành thời gian để tham khảo kỹ thôn tư để đảm bảo quyền lợi cho chính mình trong thời gian sắp tới!

Viết bởi: Nguyen Trinh/ Kenh6.net(Tổng hợp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here